Ładowanie...
Jesteś na stronie:  Strona główna  >  Organizatorzy Kampanii

Organizatorzy Kampanii

Członkowie Zarządu Fundacji:

Prezes – Wiesław Tomaszewski – tel. (22) 405 42 72, mobile: 601 227 988
życiorys artykuł przedruk
w.tomaszewski@wp.pl

Wiceprezes – Mirosława Paliszewskażyciorys
m.paliszewska@zigzag.pl

Dyrektor – Jolanta Mąkosa

Główna księgowa – Hanna Moczarska

Zespół Kampanii:

Elżbieta Biernat – Koordynator ds Naukowych – email: ebiern1@sgh.waw.pl
Małgorzata Bogdan – Kierownik Sekretariatu -
tel./fax (22) 405 42 72 – email: sekretariat@medsport.pl
Adam Dobkowski – Informatyk, Programista
Monika Gostołek – Dział Marketingu i Reklamy -
tel./fax (22) 405 42 72 – email: redakcja@medsport.pl
Ewa Górska – odpowiedzialna za kontakty z mediami
Katarzyna Jędrosz – Opiekun Portalu Internetowego -
tel./fax (22) 405 42 72 – email: studio@medsport.pl
Beata Popielarz-Miziołek – email: prenumerata@medsport.pl
Agnieszka Uroda – email: a.uroda@medsport.pl
Kondrad Słynarski – Koordynator ds Naukowych
Wojciech Sikorzak – Informatyk, Grafik – email: dtp@medsport.pl
Michał Tomaszewski – Koordynator ds Organizacyjnych -
tel./fax (22) 405 42 72 , mobile: 607 497 774 – email: m.tomaszewski@medsport.pl
Jarosław Wojtczak – Rzecznik Prasowy Kampanii – email: jarek.wojtczak@wp.pl
 

 

Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA
ul. Jagiellońska 1/17, 03-721 Warszawa, (miejsce wykonywania działalności -
Al. St. Zjednoczonych 72 lok.176, wejście E, 04-036 Warszawa),
Tel.: (22) 405 42 72, tel./fax (22) 834-67-72
, mobile: 601 227 899
KRS: 0000155980, e-mail: sekretariat@medsport.pl, http://www.fundacja-arsmedica.pl/

Konto: Bank Zachodni WBK 85 1090 1014 0000 0001 0163 1317


Facebook