Ładowanie...
Jesteś na stronie:  Strona główna  >  Wydarzenia  >  Bieżący artykuł

ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W PROFILAKTYCE I LECZENIU WYBRANYCH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH, SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA

Napisany   11 października 2013  /   Dodaj komentarz

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA nt. „ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W PROFILAKTYCE I LECZENIU WYBRANYCH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH, SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA” – (11-12 PAŹDZIERNIKA 2013, WARSZAWA) – organizowana w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Informacyjno-Edukacyjnej pod hasłem „Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”.

Konferencja składa się z 2 części, które zostaną przeprowadzone kolejno, w różnych miejscach.

  1. 11 października 2013 roku, Sala Konferencyjna Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie (ul. Rostafińskich 4, s. 1, piętro I)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Program Kongresu.

  1. 12 października 2013 roku, Centralny Ośrodek Sportu „Torwar” w Warszawie (sala wykładowa i sala treningowa na terenie Klubu Fitness  „FitActiveTorwar”  Łazienkowska 6a).

Konferencja będzie ukierunkowana na następujące grupy wiekowe, społeczne i zawodowe:

1. Blok tematyczny nr I. - aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych gwarantem poprawy zdrowia i jakości życia Polaków.

2. Blok tematyczny nr II. – aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowia dzieci i młodzieży (okres przedszkolny, edukacja szkolna, studenci).

Do udziału zostaną zaproszeni:

  • lekarze specjaliści, dyrektorzy szkół, nauczyciele (głównie wychowania fizycznego), pedagodzy szkolni, pielęgniarki szkolne, pracownicy dydaktyczni uczelni wyższych, a także lekarze „pierwszego kontaktu”, studenci i naukowcy zajmujący się tą dziedziną wiedzy, trenerzy i instruktorzy sportu, rodzice i opiekunowie;

3. Blok tematyczny nr III. – aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowia, a także leczeniu wybranych chorób cywilizacyjnych adekwatnych do wytypowanych grup zawodowych i społecznych:

Do udziału zostaną zaproszeni:

  • zarządy i kadra kierownicza, a także pracownicy wytypowanych sektorów zawodowych, lekarze specjaliści, lekarze „pierwszego kontaktu”, specjaliści  medycyny pracy, medycyny sportowej, studenci i naukowcy zajmujący się tą dziedziną wiedzy trenerzy i instruktorzy sportowi, właściciele i pracownicy ogólnodostępnych klubów zrzeszonych w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej, klubach fitness i in.;

4. Blok tematyczny nr IV. – aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych, a także poprawa jakości życia ludzi starszych (+60).

Do udziału zostaną zaproszeni:

  • lekarze specjaliści, kadra kierownicza i pracownicy podmiotów zajmujących się aktywizacją ludzi starszych (+60) (w tym Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, pozostałe UTW, Kola Emerytów i Rencistów, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Domy Pomocy Społecznej i in.) stali członkowie zrzeszeni w tych organizacjach, lekarze i naukowcy zajmujący się tą dziedziną, a także wszyscy chętni, którym prezentowana tematyka jest bliska.

PROGRAM drugiego dnia Konferencji zostanie podzielony na 2 części: teoretyczną i praktyczną.

godz. 9.30 – 15.00 Część I – teoretyczna (dydaktyczno-naukowa).

Prezentacje (w  formie audiowizualnej)  zostały opracowane przez poszczególnych wykładowców na podstawie artykułów (prac badawczych) opublikowanych głównie w czasopiśmie naukowym „Medycyna Sportowa”, a także innych materiałów źródłowych. Uczestnicy Konferencji otrzymają także zestaw materiałów konferencyjnych stanowiących podsumowanie zaprezentowanych wykładów.

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

g. 9.30-11.00 Blok tematyczny I – Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych gwarantem poprawy zdrowia i jakości życia Polaków.

Moderator Sesji i Wykładowca – dr n.med. Wiesław Tomaszewski

1. KARTA TORONCKA NA RZECZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ: GLOBALNE WEZWANIE I WYTYCZNE DO WIELOKIERUNKOWYCH DZIAŁAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH POZIOM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
Marian J. Stelmach, Jarosław Żbikowski, Małgorzata Wasilewska,    MS vol.29, nr 2,2013

2. MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ – POLSKA DŁUGA WERSJA

Elżbieta Biernat,  MS vol.29, nr 1 2013

3. SKUTECZNOŚĆ ĆWICZEŃ HATHA JOGI W ŁAGODZENIU DOLEGLIWOŚCI W ZESPOŁACH BÓLOWYCH DOLNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA

Jakub Grzegorz Adamczyk, Anna  Cabak, Anita Miśkiewicz, Dariusz Boguszewski, Dariusz Białoszewski

4. EFEKTYWNA SUPLEMENTACJA WE WSPÓŁCZESNYM SPORCIE WYCZYNOWYM

Piotr Kaczka, Wiesław Tomaszewski,  MS vol.28, nr 1,2012

5. OCENA WYBRANYCH CECH BUDOWY SOMATYCZNEJ I NARZĄDU RUCHU SPORTOWCÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI KRĘGOSŁUPA

Daria  Domosławska, Ewa Demczuk-Włodarczyk,  MS vol.28, nr 4,2012

6. PRAKTYCZNA REALIZACJA ZALECEŃ PIRAMIDY ŻYWIENIOWEJ DLA SPORTOWCÓW W OPARCIU O ANALIZĘ UPODOBAŃ ŻYWIENIOWYCH ZAWODNIKÓW TRENUJĄCYCH GRY ZESPOŁOWE

Barbara Frączek, Małgorzata  Morawska

g. 11.000-11.15 – Przerwa kawowa

g. 11.15-13.00 Blok tematyczny II – Aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowia dzieci i młodzieży (okres przedszkolny, edukacja szkolna, studenci).

Moderator Sesji i Wykładowca – mgr Mirosława Paliszewska

1. OCENA POSTAWY CIAŁA I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

Dorota Wojna, Joanna  Anwajler, Arletta  Hawrylak, Katarzyna  Barczyk

2.POSTAWA CIAŁA I SIŁA WYBRANYCH GRUP MIĘŚNI MŁODYCH SIATKARZY

Piotr Tabor, Elżbieta Olszewska, Dorota  Trzcińska, Anna Madej, Elżbieta Ostrowska, Dagmara Iwańska, Andrzej Mastalerz, Czesław Urbanik

3. BUDOWA SOMATYCZNA I WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA PIŁKARZY NOŻNYCH I SIATKARZY W WIEKU 16-18 LAT

Tomasz  Boraczyński, Michał  Boraczyński, Zbigniew  Obmiński, Piotr  Stasiewicz, Robert  Podstawski, Katarzyna  Stasiewicz, Rafał  Surmański

4. ANALIZA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW ANTROPOMETRYCZNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY UPRAWIAJĄCEJ SPORT ZESPOŁOWO I INDYWIDUALNIE

Jolanta  Wrzesińska, Anna Jegier

5. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA STUDENTÓW WYBRANYCH UCZELNI WYŻSZYCH A RUCHOMOŚĆ KRĘGOSŁUPA

Arletta Hawrylak, Ewa Skorupka, Dorota Wojna, Katarzyna Barczyk, Beata Skolimowska, Kamil Warno

6. POZIOM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ STUDENTÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZDROWOTNEGO A ZALECENIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W PROFILAKTYCE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Anna Walentukiewicz, Anna Łysak, Barbara Wilk 

7. UWARUNKOWANIA UCZESTNICTWA MŁODZIEŻY WARSZAWSKIEJ W PŁYWANIU

Elżbieta Biernat  

8. ZWIĄZEK MIĘDZY AKTYWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ I WSKAŹNIKIEM MASY CIAŁA WARSZAWSKICH STUDENTÓW

Elżbieta Biernat, Wiesław Tomaszewski  

9. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA STUDENTÓW FIZJOTERAPII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Grzegorz Przysada, Rafał Kozicki, Magdalena Maślanka

10. POSTAWA CIAŁA UCZNIÓW REGULARNIE TRENUJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ NA TLE RÓWIEŚNIKÓW

Teresa Całka-Lizis, Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Krzysztof Adamczyk, MS vol.24, nr 4,2008

11. OCENA POSTAWY CIAŁA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W ŚWIETLE WSKAŹNIKA WZGLĘDNEJ MASY CIAŁA (BMI)

Małgorzata Grabara, Dorota Pstrągowska 

12. UKSZTAŁTOWANIE KRZYWIZN PRZEDNIO-TYLNYCH ORAZ RUCHOMOŚĆ KRĘGOSŁUPA STUDENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Arletta Hawrylak, Katarzyna Barczyk, Czesław Giemza, Dorota Wójtowicz, Marcin Brodziński

13. CHARAKTERYSTYKA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ NOWOSĄDECKICH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Wojciech Chalcarz, Sylwia Merkiel                   

g. 13.000-13.15 – Przerwa kawowa

g. 13.15-14.15 Blok tematyczny III – Aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowia, a także leczeniu wybranych chorób cywilizacyjnych adekwatnych do wytypowanych grup zawodowych i społecznych.

Moderator Sesji i Wykładowca – dr Edyta Szczuka, dr n.med. Wiesław Tomaszewski

1. UMIEJSCOWIENIE POCZUCIA KONTROLI A ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE GRUPY ZAWODNIKÓW WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH GRY ZESPOŁOWE            Maria  Gacek 

2. NIEDOSTATEK AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WŚRÓD PRACOWNIKÓW HIPERMARKETÓW

Elżbieta Biernat, Wiesław Tomaszewski

3. ANALIZA WPŁYWU RÓŻNYCH POZIOMÓW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA RYZYKO SERCOWO-NACZYNIOWE: WYNIKI 17-LETNIEJ PROSPEKTYWNEJ OBSERWACJI MĘŻCZYZN W WIEKU ŚREDNIM

Wojciech  Drygas, Anna  Jegier, Tomasz  Kostka, Elżbieta  Dziankowska- Zaborszczyk, Joanna  Kozińska, Magdalena  Kwaśniewska,  MS vol.28, nr 3,2012 

4. WPŁYW ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STĘŻENIA ESTRADIOLU I PROGESTERONU WE KRWI U KOBIET UPRAWIAJĄCYCH SPORT WYCZYNOWY – ASPEKTY ZDROWOTNE

Zbigniew Obmiński

5. ZWIĄZEK MIĘDZY REKREACYJNĄ AKTYWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ A STĘZENIEM HORMONU WZROSTU (GH) I INSULINOPODOBNEGO CZYNNIKA WZROSTU TYPU 1 (IGF-1) W SUROWICY KRWI U MĘŻCZYZN W ŚREDNIM WIEKU

Małgorzata Słowińska-Lisowska, Paweł Jóźków, Marek Mędraś, Wiesław Tomaszewski,  MS vol.21, nr 6,2005

6. ROLA I ZNACZENIE SPORTU W KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI OSÓB Z PARAPLEGIĄ

Adam Pąchalski, Bogusław Frańczuk, Magdalena Wilk 

7. FORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ U PACJENTÓW Z CHOROBAMI SERCA

Mirosław Janiszewski, Ireneusz Pieszyński

8. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY  NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GRUP ZAWODOWYCH

Elżbieta Biernat  

g. 14.15-15.00 Blok tematyczny IV – Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych, a także poprawa jakości życia ludzi starszych (+60).

Moderator Sesji i Wykładowca – dr n.med. Wiesław Tomaszewski, dr Edyta Szczuka

1. STOPIEŃ SPRAWNOŚCI FUNKCJONALNEJ A AKTYWNOŚĆ RUCHOWA U OSÓB STARSZYCH
Marta Retlikowska-Lipińska, Joanna Kostka, Monika Smolarek, Joanna Czarnecka, Tomasz Kostka, MS vol.28, nr 2,2012

2. NARCIARSTWO ZJAZDOWE W PROFILAKTYCE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH OSÓB STARSZYCH
Beata Wojtyczek, Małgorzata Pasławska 

3. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A PROFIL RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO U STARSZYCH KOBIET ZAMIESZKAŁYCH W ŚRODOWISKU DOMOWYM
Monika Smolarek, Joanna Kostka, Marta Retlikowska-Lipińska, Izabela Kośla, Tomasz Kostka

4. DEKLAROWANA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I SPRAWNOŚĆ FUNKCJONALNA A RZECZYWISTA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PENSJONARIUSZEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Aleksandra Kołota, Dariusz Włodarek  

5. TRENING JUDO JAKO PROFILAKTYKA PODATNOŚCI NA USZKODZENIA CIAŁA PODCZAS UPADKÓW
Dariusz Boguszewski, Katarzyna Kerbaum,  MS vol.27, nr 3,2011

6.ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W PROFILAKTYCE CHORÓB NOWOTWOROWYCH
Katarzyna Żukowska-Kowalska, Marek Mędraś, Wiesław Tomaszewski,  MS vol.21, nr 4,2005

7. RÓŻNICE W POZIOMIE TOLERANCJI WYSIŁKOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN PO PRZEBYTYM ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO
Andrzej T.  Klimek, Barbara Frączek

8. LECZENIE UZDROWISKOWE W DYSKOPATII KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO
Ewa Boerner, Joanna Molka, Barbara Ratajczak, Ewa Bieć 

9. AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET A PROBLEMY OKRESU MENOPAUZY
A. Rudzińska, J. Dąbrowska, J. Nowotny, M. Gędłek, D. Fudalej,  MS vol.20, nr 3,2004

Godz. 15.00 – 16.00 – Przerwa obiadowa

Godz. 16.00 – 18.00 – praktyczna (zajęcia w Sali treningowej, pokazy praktyczne).

Podstawowym założeniem i celem Sesji Praktycznej jest ukazanie możliwości stworzenia wybranych form aktywności fizycznej ukierunkowanej na wiek i aktualny stan zdrowia.

Uczestnicy zostaną podzieleni na 2 grupy wiekowe, tj.:  I. 18 r.ż. – 50 r.ż. i II. powyżej 50 r.ż., które zostaną objęte równolegle cyklem zajęć praktycznych (treningowych):

  1. zajęcia treningowe w sali gimnastycznej – podstawy techniki nordic-walking, ćwiczenia aerobowe (ćw. gimnastyczne na materacach, ćw. na cykloergometrze, ćw. fitness, podstawy yogi, taniec);
  2. zajęcia treningowe w siłowni – przykłady wykonywania wybranych ćw. oporowych (z ciężarem) na przyrządach do ćwiczeń siłowych, ćw. z wykorzystaniem hantli i z pokonywaniem ciężaru własnego ciała.

Koordynatorem zajęć praktycznych będzie dr n.med. Wiesław Tomaszewski, specjalista chirurgii ortopedycznej, traumatologii i medycyny sportowej, trener w kilku dyscyplinach sportowych, a ćwiczenia będą wykonywane pod nadzorem wykwalifikowanych  trenerów i instruktorów kulturystyki i fitness.

 

    Drukuj       E-mail
  • Opublikowany: 1928 dni temu, 11 października 2013
  • Ostatnia modyfikacja: Październik 13, 2013 @ 7:55 pm
  • Lokalizacja: Wydarzenia

Facebook